Facebook โรเรียน
   
  
     
 
 
  • ข่าวสารปฐมวัย ท่านผู้ปกครองปฐมวัยสามารถเข้าชมการเรียนการสอนแบบ online ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 1-3 ผ่านช่อง DLTV ช่อง DLTV 10-12
  • มาตรการในการป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด - 19 ชมภาพคลิกที่นี่
  • การปรับปรุงอาคารสถานที่ของแผนกปฐมวัย เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2563 เข้าชมภาพคลิกที่นี่
 
  • เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านรับฟังร่วม การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19” คลิกที่นี่
  • ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test (RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนเฉลี่ยรายโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ผลคะแนนรายบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก ภาพ1 ภาพ2
  • โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบติดเข้าศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ คลิกที่นี่
  • ขออนุญาตแจ้งอัตราค่าเล่าเรียนและรายการค่าหนังสือประจำปีการศึกษา 2563 ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ
  • รมว.ศึกษาฯ เคาะแล้ว วันเปิด-ปิดเทอมใหม่ มีวันพักให้ครู-นักเรียน เพิ่มเติม
 
     
   
   
  วีดีโอเรียนออนไลน์วันที่ 20-22 พฤษภาคม  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.3 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.4 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.5  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.6 | วีดีโอเรียนออนไลน์ มัธยม  
     
  ;วีดีโอเรียนออนไลน์วันที่ 18-19 พฤษภาคม  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย3  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.3 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.4  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.5 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.6 | วีดีโอเรียนออนไลน์ มัธยม